Inaktuell version

Förordning (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2003-05-08
Ändring införd
SFS 2003
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om förbud mot vissa metaller i bilar och har meddelats med stöd av 5 kap. 8 § fordonslagen (2002:574).

2 §  Material och komponenter i lätta lastbilar och i andra personbilar än EG-typgodkända personbilar som för första gången släpps ut på marknaden efter den 1 juli 2003 får inte innehålla bly, kvicksilver, kadmium eller sexvärt krom utom i de fall som anges i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon2, i dess vid varje tid gällande lydelse.

3 §  Med personbil och lätt lastbil avses i denna förordning samma som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

4 §  Bestämmelser om kontroll av fordon finns i fordonsförordningen (2002:925).

Ändringar

Förordning (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

CELEX-nr
32000L0053
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2009:235) om ändring i förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

Omfattning
upph. 4 §; ändr. 2 §
CELEX-nr
32007L0046
Ikraftträder
2009-04-29

Förordning (2014:1318) om ändring i förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2014-12-09

Förordning (2016:1134) om ändring i förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-12-21

Förordning (2018:1590) om ändring i förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-12-01