Förordning (2004:1024) om pris till Per Angers minne

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2004-11-18
Ändring införd
SFS 2004:1024 i lydelse enligt SFS 2019:659
Ikraft
2005-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-11-06

1 §  I denna förordning ges föreskrifter om priset till Per Angers minne. Priset lämnas för humanitära och demokratifrämjande insatser.

2 §  Priset får delas ut till en person eller en organisation som genom sina handlingar verkat för mänskliga rättigheter och för stärkt demokrati och medmänsklighet i den humanistiska anda som kännetecknade Per Anger.

3 §  Priset kan ha en eller flera mottagare. En pristagare får inte utses postumt.

[S2]Priset delas ut årligen.

4 §  En särskild jury inom Forum för levande historia har hand om nomineringen och beslutar om pristagare. Juryn består av högst fem ledamöter. I juryn ingår myndighetschefen vid Forum för levande historia och en representant för Per Angers familj. Förordning (2007:1200).

5 §  Vid juryns handläggning av ärenden tillämpas endast följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

6 §  /Upphör att gälla U:2020-01-01 genom förordning (2019:659)./ Forum för levande historia får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2007:1200).

7 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2007:1200).

Ändringar

Förordning (2004:1024) om pris till Per Angers minne

Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2007:1200) om ändring i förordningen (2004:1024) om pris till Per Angers minne

Omfattning
nuvarande 5, 6 §§ betecknas 6, 7 §§; ändr. 4 §; ny 5 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2018:1004) om ändring i förordningen (2004:1024) om pris till Per Angers minne

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2019:659) om ändring i förordningen (2004:1024) om pris till Per Angers minne

Omfattning
upph. 6 §
Ikraftträder
2020-01-01