Förordning (2004:236) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2004-04-29
Ändring införd
SFS 2004:236
Ikraft
2004-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Skatteverket och Tullverket, efter samråd med Skatteverket, får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror.

2 §  Deklaration enligt 4 § lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror skall lämnas enligt formulär som fastställs av Skatteverket.

Ändringar

Förordning (2004:236) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror

Förarbeten
Rskr. 2003/04:201, Prop. 2003/04:117, Bet. 2003/04:SkU30
Ikraftträder
2004-06-01