Förordning (2005:1148) om vissa överenskommelser enligt 12 kap. 45 a och 56 §§ jordabalken

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2005-12-08
Ändring införd
SFS 2005:1148 i lydelse enligt SFS 2009:208
Ikraft
2006-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  En överenskommelse enligt 12 kap. 45 a § första stycket 2 jordabalken ska

  1. när det gäller en bostadslägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus som inte ingår i en affärsmässigt bedriven uthyrningsverksamhet eller en bostadslägenhet inom en ägarlägenhetsfastighet som inte ingår i en affärsmässigt bedriven uthyrningsverksamhet avfattas enligt formulär 1,
  2. när det gäller en bostadslägenhet som uthyraren innehar med hyresrätt och som upplåts i andra hand avfattas enligt formulär 2, och
  3. när det gäller en bostadslägenhet som uthyraren innehar med bostadsrätt och som upplåts i andra hand avfattas enligt formulär 3. Förordning (2009:208).

2 §  En överenskommelse enligt 12 kap. 56 § andra stycket jordabalken skall när det gäller en lokal i vilken uthyraren skall bedriva egen verksamhet avfattas enligt formulär 4 och när det gäller en lokal som upplåts i andra hand enligt formulär 5.

[S2]Formulär 1

[S3]Överenskommelse om avstående från besittningsskydd för bostadslägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus eller inom en ägarlägenhetsfastighet

Hyresvärdens namn, postadress och telefonnummer __ __ __ __ __ __ __ __

Hyresgästens namn och postadress __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Lägenhetens adress __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Den dag då hyresavtalet ingicks __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Vi kommer överens om att hyresgästen inte har rätt till förlängning av hyresavtalet om hyresvärden begär att hyresförhållandet ska upphöra på grund av att hyresvärden ska bosätta sig i lägenheten eller överlåta huset eller, i fråga om ägarlägenhetsfastighet, hyresvärden ska bosätta sig på eller överlåta fastigheten.

Denna överenskommelse gäller t.o.m._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Datum_ _ _ _ _ _ _ _ Datum_ _ _ _ _ _ _ _ Datum _ _ _ _ _ _ _ _
Hyresvärdens underskrift Hyresgästens underskrift Underskrift av hyresgästens make eller sambo
Förordning (2009:208).
Formulär 2

Överenskommelse om avstående från besittningsskydd för bostadslägenhet som uthyraren innehar med hyresrätt och som upplåts i andra hand

Uthyrarens namn, postadress och telefonnummer _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hyresgästens namn och postadress _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lägenhetens adress _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Den dag då hyresavtalet ingicks _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vi kommer överens om att hyresgästen inte har rätt till förlängning av hyresavtalet om uthyraren begär att hyresförhållandet skall upphöra på grund av att uthyraren skall bosätta sig i lägenheten.

Denna överenskommelse gäller t.o.m._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Datum _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Uthyrarens underskrift Hyresgästens underskrift Underskrift av hyresgästens make eller sambo
Formulär 3
Överenskommelse om avstående från besittningsskydd för bostadslägenhet som uthyraren innehar med bostadsrätt och som upplåts i andra hand

Uthyrarens namn, postadress och telefonnummer _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hyresgästens namn och postadress _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lägenhetens adress _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Den dag då hyresavtalet ingicks _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vi kommer överens om att hyresgästen inte har rätt till förlängning av hyresavtalet om uthyraren begär att hyresförhållandet skall upphöra på grund av att uthyraren skall bosätta sig i lägenheten eller överlåta bostadsrätten.

Denna överenskommelse gäller t.o.m. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Datum _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Uthyrarens underskrift Hyresgästens underskrift Underskrift av hyresgästens make eller sambo
Formulär 4

Överenskommelse om avstående från besittningsskydd för lokal

Uthyrarens namn, postadress och telefonnummer_ _ _ _ _ _ _ _ _

Hyresgästens namn, postadress och telefonnummer_ _ _ _ _ _ _ _

Lokalens adress_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Den dag då hyresavtalet ingicks _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vi kommer överens om att bestämmelserna i 12 kap.57-60 §§jordabalken inte gäller om uthyraren säger upp hyresavtalet på grund av att uthyraren skall bedriva egen verksamhet i lokalen.
Överenskommelsen innebär bl.a. att hyresgästen vid avflyttning från lokalen efter en sådan uppsägning inte har rätt till ekonomisk ersättning eller ersättningslokal eller rätt till uppskov med avflyttning.

Denna överenskommelse gäller t.o.m._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Datum _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Uthyrarens underskrift Hyresgästens underskrift
Formulär 5

Överenskommelse om avstående från besittningsskydd för lokal som upplåts i andra hand

Uthyrarens namn, postadress och telefonnummer_ _ _ _ _ _ _ _ _

Hyresgästens namn, postadress och telefonnummer_ _ _ _ _ _ _ _

Lokalens adress_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Den dag då hyresavtalet ingicks _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vi kommer överens om att bestämmelserna i 12 kap.57-60 §§jordabalken inte gäller om uthyraren säger upp hyresavtalet på grund av att hyresförhållandet mellan fastighetsägaren och dennes hyresgäst skall upphöra.
Överenskommelsen innebär bl.a. att hyresgästen vid avflyttning från lokalen efter en sådan uppsägning inte har rätt till ekonomisk ersättning eller ersättningslokal eller rätt till uppskov med avflyttning.

Denna överenskommelse gäller t.o.m._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Datum _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Uthyrarens underskrift Hyresgästens underskrift

Ändringar

Förordning (2005:1148) om vissa överenskommelser enligt 12 kap. 45 a och 56 §§ jordabalken

Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2009:208) om ändring i förordningen (2005:1148) om vissa överenskommelser enligt 12 kap. 45 a och 56 §§ jordabalken

Omfattning
ändr. 1 §, formulär 1
Ikraftträder
2009-05-01