Upphävd författning

Förordning (2005:203) om den Europeiska flyktingfonden för perioden 2005-2010

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2005-04-14
Ändring införd
SFS 2005:203 i lydelse enligt SFS 2007:510
Ikraft
2005-05-01
Upphäver
Förordning (2001:22) om den europeiska flyktingfonden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller förvaltningen av den europeiska flyktingfonden som inrättats enligt rådets beslut 2004/904/EG av den 2 december 2004 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2005-2010.

2 §  Frågor om stöd till insatser som avses i artikel 4 i rådets beslut om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2005-2010 skall prövas av Migrationsverket. Förordning (2007:510).

3 §  Migrationsverket skall betala ut stöd som beslutats enligt 2 §.

4 §  Migrationsverket skall i enlighet med vad som anges i rådets beslut om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2005-–2010 vidta de åtgärder som behövs för kontroll, övervakning och utvärdering av de insatser som fått stöd enligt denna förordning.

5 §  Migrationsverket får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2007:510).

6 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2005:203) om den Europeiska flyktingfonden för perioden 2005-2010

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (2001:22) om den europeiska flyktingfonden. Den upphävda förordningen skall dock fortsätta att tillämpas i fråga om ärenden enligt den förordningen.
Ikraftträder
2005-05-01

Förordning (2007:510) om ändring i förordningen (2005:203) om den Europeiska flyktingfonen för perioden 2005-2010

Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2008:57

Omfattning
upph.