Upphävd författning

Förordning (2005:393) om administrativt samarbete inom EU i fråga om punktskatter

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2005-05-19
Ändring införd
SFS 2005:393 i lydelse enligt SFS 2007:788
Ikraft
2005-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid tillämpning av rådets förordning (EG) nr 2073/2004 av den 16 november 2004 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter är Skatteverket behörig myndighet.

2 §  Skatteverkets huvudkontor enligt 8 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket, är det centrala kontaktkontor som avses i artikel 3.2 i rådets förordning (EG) nr 2073/2004. Förordning (2007:788).

3 §  Skatteverket skall upprätthålla de databaser som avses i artikel 22 och de system som avses i artikel 23 och 25 i rådets förordning (EG) nr 2073/2004. Verket skall också till kommissionen lämna den information som avses i artikel 26.2 och 26.3 i rådets förordning (EG) nr 2073/2004.

4 §  Tullverket skall till Skatteverket överlämna de uppgifter som Tullverket förfogar över och som behövs för att Skatteverket skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt 3 § och enligt artikel 17 i rådets förordning (EG) nr 2073/2004.

[S2]Skatteverket och Tullverket skall även i övrigt genom utbyte av information och annan samverkan se till att det administrativa samarbetet med andra medlemsstaters myndigheter enligt rådets förordning bedrivs på ett effektivt sätt.

Ändringar

Förordning (2005:393) om administrativt samarbete inom EU i fråga om punktskatter

CELEX-nr
32004R2073
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2007:788) om ändring i förordningen (2005:393) om administrativt samarbete inom EU i fråga om punktskatter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2008-01-01