Förordning (2005:766) om allmän förvaltningsdomstols behörighet, m.m. i mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2005-11-03
Ändring införd
SFS 2005:766
Ikraft
2006-01-03
Tidsbegränsad
2007-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Beslut av Skatteverket som överklagas till länsrätt skall tas upp av Länsrätten i Stockholms län om beslutet avser ett ärende enligt lagen (2004:629) om trängselskatt.

2 §  Lagmannen får förordna en länsrättsnotarie som har tjänstgjort minst ett år samt bedöms ha tillräcklig erfarenhet och i övrigt vara lämplig att på eget ansvar utan medverkan av nämndemän handlägga mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt.

[S2]Vid tillämpning av förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion skall ett förordnande enligt första stycket jämställas med förordnanden enligt 20 och 21 §§ i förordningen.

Ändringar

Förordning (2005:766) om allmän förvaltningsdomstols behörighet, m.m. i mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt

Ikraftträder
2006-01-03