Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en plan mot kränkande behandling

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2006-08-31
Ändring införd
SFS 2006:1083 i lydelse enligt SFS 2016:1011
Ikraft
2006-10-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna förordning tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen (2010:800). Förordning (2011:681).

2 §  En plan mot kränkande behandling enligt 6 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barnen eller eleverna vid den verksamhet som planen gäller för. Utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Förordning (2016:1011).

Ändringar

Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en plan mot kränkande behandling

Ikraftträder
2006-10-15

Förordning (2008:946) om ändring i förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan

Omfattning
ändr. författningsrubr., 2 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2011:681) om ändring i förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2016:1011) om ändring i förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling

Omfattning
ändr. författnings.rubr., 2 §
Ikraftträder
2017-01-01