Förordning (2006:1157) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2007

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2006-09-28
Ändring införd
SFS 2006:1157 i lydelse enligt SFS 2006:1163
Ikraft
2007-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer skall användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2007 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
InkomstårUppräkningsfaktor
20061,041
20071,042
Förordning (2006:1163).

Ändringar

Förordning (2006:1157) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2007

Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2006:1163) om ändring i förordningen (2006:1157) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2007

Omfattning
ändr.