Förordning (2007:1025) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2008

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1025
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer andelarna för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2008 enligt följande. Fördelningen av ålderspensionsavgifter enligt 6 § lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter ska göras på så sätt att 11,1 procent förs till staten, 19,3 procent förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning och återstoden förs efter avstämning till Första-Fjärde AP-fonderna. Fördelningen av statliga ålderspensionsavgifter enligt 8 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift ska göras på så sätt att 13,4 procent förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning och återstoden förs efter avstämning till Första-Fjärde AP-fonderna.

Ändringar

Förordning (2007:1025) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2008