Inaktuell version

Förordning (2007:1240) om tillsyn över hundar

Version: 2014:1236

Departement
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2007-12-06
Ändring införd
SFS 2007:1240 i lydelse enligt SFS 2014:1236
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2002:7) om märkning och registrering av hundar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Märkning och registrering

2 §  En hundägare ska låta märka och registrera sin hund

  1. innan hunden uppnått en ålder av fyra månader,
  2. inom fyra veckor efter förvärvet, om hunden förvärvas efter tre månaders ålder och föregående ägare inte har låtit märka och registrera den, eller
  3. inom fyra veckor från införseln, om hunden förs in i landet efter tre månaders ålder och inte är märkt och registrerad.

3 §  Märkning ska ske med mikrochips eller tatuering.

4 §  En anmälan om registrering ska innehålla uppgifter om

  1. hundägarens namn, person-, samordnings- eller organisationsnummer och kontaktuppgifter,
  2. hundens identitet och märkning, och
  3. namn och kontaktuppgifter på den som utfört märkningen.

5 §  Vid ägarbyte ska anmälan ske till registret inom fyra veckor från förvärvet. Anmälan ska innehålla de uppgifter som avses i 4 §1 och 2.

[S2]När hunden har dött ska hundägaren snarast anmäla detta till registret.

Överlåtelse av driften av hundregistret

6 §  Statens jordbruksverk får överlåta driften av hundregistret till en annan myndighet eller en organisation.

Registerinnehåll

7 §  Registret får innehålla de uppgifter som anges i 4 §1 och 2 samt övriga uppgifter som har omedelbar betydelse för handläggningen av registreringsärendet.

Avgifter

8 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

  1. skyldighet för hundägaren att betala avgift för registreringen och för utrustning för att läsa av märkningen, och
  2. beräkningen av avgiften.

Informationsplikt

9 §  Polismyndigheten ska, om det är motiverat av djurskyddsskäl, underrätta länsstyrelsen om beslut enligt 8, 9 och 11-15 §§ lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Förordning (2008:1053).

Tillsyn över hundar vid jakt

10 §  I 16, 17 och 19 §§jaktförordningen (1987:905) finns föreskrifter om tillsyn över hundar vid jakt och jaktträning som avviker från 16 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Verkställighetsföreskrifter

11 §  Polismyndigheten får meddela föreskrifter om utredning enligt 12 och 18 §§ lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Förordning (2014:1236).

12 §  Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2007:1240) om tillsyn över hundar

CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1053) om ändring i förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2014:1236) om ändring i förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2018:246) om ändring i förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar

Omfattning
ändr. 9, 11, 12 §§; nya 8 a, 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 8 a §
Ikraftträder
2018-06-01