Inaktuell version

Förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-04-19
Ändring införd
SFS 2007 i lydelse enligt SFS 2007:884
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Tillämpningsområde

1 §  Ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på uppdrag av Statens skolverk anordna uppdragsutbildning för fortbildning av lärare som berättigar till statsbidrag enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.

[S2]Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och högskolor.

Utbildningar

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

2 §  En högskola får bedriva uppdragsutbildning för fortbildning av lärare bara om den knyter an till sådan utbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan har examenstillstånd för.

[S2]Uppdragsutbildningen ska omfatta

  1. högst 30 högskolepoäng för lärare som undervisar i förskoleklassen, årskurs 1-6 i grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan eller sameskolan, och
  2. högst 45 högskolepoäng för lärare som undervisar i årskurs 7-9 i grundskolan, den obligatoriska särskolan eller specialskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning eller vuxenutbildning för utvecklingsstörda eller inom svenskundervisning för invandrare.

[S3]Det som sägs i andra stycket gäller även för lärare som undervisar i fristående skolor eller annan enskild verksamhet som motsvarar någon av de angivna skolformerna. Förordning (2007:884).

Avgifter

3 §  Vid uppdragsutbildning för fortbildning av lärare tillämpas avgiftsförordningen (1992:191). Högskolorna får meddela föreskrifter om avgiftens storlek. Avgiften skall beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

Kursbevis

4 §  Samma kvalitetskrav skall ställas på uppdragsutbildningen som på högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

[S2]De som deltar i uppdragsutbildning för fortbildning av lärare får ges betyg och examensbevis eller kursbevis enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

Tillgodoräknande

5 §  Den som har gått igenom sådan uppdragsutbildning för fortbildning av lärare som avses i 4 § har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

Ytterligare föreskrifter

6 §  Högskoleverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

/Rubriken upphör att gälla U:2019-07-01/ Förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal /Rubriken träder i kraft I:2019-07-01/ Förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare

Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:884) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1100) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-01-15

Förordning (2009:281) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§; omtryck
Ikraftträder
2009-05-15

Förordning (2011:499) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare samt personal med pedagogiskt ledningsansvar i förskolan

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:1058) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare samt personal med pedagogiskt ledningsansvar i förskolan;

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 4 §§
Ikraftträder
2011-11-15

Förordning (2012:108) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2012-04-10

Förordning (2012:158) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2012-05-08

Förordning (2012:720) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2014:161) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 4 §§
Ikraftträder
2014-06-01

Förordning (2016:25) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-03-01

Förordning (2016:401) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2016-06-01

Förordning (2016:710) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2016-07-15

Förordning (2018:1021) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

Omfattning
ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1306) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 4 §§
Ikraftträder
2019-07-01