Förordning (2007:701) om allmänna vattentjänster

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2007-08-30
Ändring införd
SFS 2007:701
Ikraft
2007-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-03-01

1 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 23 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

2 §  Kommunen får meddela ytterligare föreskrifter om användningen av allmänna va-anläggningar.

Ändringar

Förordning (2007:701) om allmänna vattentjänster

Ikraftträder
2007-10-01