Förordning (2007:703) om tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2007-09-06
Ändring införd
SFS 2007:703 i lydelse enligt SFS 2011:173
Ikraft
2007-09-13
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Genomförande av sanktioner

1 §  Lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner ska tillämpas i fråga om Iran i enlighet med rådets beslut 2010/413/GUSP av den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/140/GUSP. Förordning (2011:173).

Ändringar

Förordning (2007:703) om tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Ikraftträder
2007-09-13

Förordning (2011:173) om ändring i förordningen (2007:703) om tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-03-10