Inaktuell version

Förordning (2007:991) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan

Version: 2012:722

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007 i lydelse enligt SFS 2012:722
Upphäver
Förordning (1992:404) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Överklagandenämnden för högskolan har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut inom universitetens och högskolornas område och inom yrkeshögskolan. Förordning (2009:138).

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en nämnd.

3 §  Nämnden ska bestå av åtta ledamöter.

4 §  Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Av de andra ledamöterna ska minst tre vara jurister. Regeringen utser vice ordföranden.

[S2]Det ska finnas högst tre ersättare som kan träda in i nämnden när någon annan ledamot än ordföranden har förhinder. En av dessa ersättare ska vara jurist. Ersättarna utses av regeringen för en bestämd tid.

Organisation

5 §  Universitetskanslersämbetet upplåter lokaler och sköter administrativa, föredragande och handläggande uppgifter åt nämnden. Förordning (2012:722).

Beslutförhet

6 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter, varav minst en jurist, är närvarande.

Undantag från myndighetsförordningen

7 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på nämnden:

[S2]7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,

[S3]15 § om beslutförhet,

[S4]23 och 24 §§ om anställningar,

[S5]27 § om rätt att företräda staten vid domstol, och

[S6]28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:991) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:138) om ändring i förordningen (2007:991) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2009. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut inom kvalificerad yrkesutbildning som bedrivs med stöd av punkten 2 eller 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2009:128) om yrkeshögskolan.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-04-15

Förordning (2012:722) om ändring i förordningen (2007:991) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2015:547) om ändring i förordningen (2007:991) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan

Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 6 §§
Ikraftträder
2016-01-01