Inaktuell version

Lag (2008:1303) om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

Version: 2008:1303

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2008-11-27
Ändring införd
SFS 2008
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
(Författningstext saknas)

Ändringar

Lag (2008:1303) om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

Förarbeten
Rskr. 2008/09:72, Prop. 2008/09:55, Bet. 2008/09:SkU16
Ikraftträder
2008-12-31

Förordning (2008:1325) om ikraftträdande av lagen (2008:1303) om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

Omfattning
ikrafttr.

Lag (2011:1425) om ändring i lagen (2008:1303) om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
upph. 3 §
Ikraftträder
2012-01-01