Förordning (2008:353) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-05-22
Ändring införd
SFS 2008:353 i lydelse enligt SFS 2019:1214
Ikraft
2008-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

1 §  Vetenskapsrådet ska besluta i ärenden om godkännande för en forskningshuvudman att ta emot gästforskare och om återkallelse av ett sådant godkännande enligt lagen (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare.

[S2]Vetenskapsrådet får meddela närmare föreskrifter om förfarandet för godkännande. Förordning (2012:726).

2 §  Vetenskapsrådet ska hålla en förteckning tillgänglig över vilka forskningshuvudmän som är godkända enligt 1 § för att ta emot gästforskare.

[S2]Vetenskapsrådet ska informera Migrationsverket om ett beslut om att

  1. återkalla ett godkännande för en forskningshuvudman att ta emot gästforskare, eller
  2. avslå en ansökan om godkännande för en forskningshuvudman. Förordning (2012:726).

3 § Har upphävts genom förordning (2019:1214).
4 § Har upphävts genom förordning (2019:1214).
5 § Har upphävts genom förordning (2019:1214).

Ändringar

Förordning (2008:353) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

CELEX-nr
32005L0071
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2012:726) om ändring i förordningen (2008:353) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2019:1214) om ändring i förordningen (2008:353) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

Omfattning
upph. 3, 4, 5 §§, rubr närmast före 3 §
Ikraftträder
2020-01-01