Förordning (2008:363) om provtagning för hivinfektion

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-05-29
Ändring införd
SFS 2008:363
Ikraft
2008-07-01
Upphäver
Förordning (1986:198) om provtagning för infektion av HIV
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Föreskriften i 3 kap. 6 § andra stycket 1 patientdatalagen (2008:355) om identitetsuppgifter i en patientjournal tillämpas inte i samband med provtagning för hivinfektion, om patienten begär att sådant prov tas anonymt. Föreskriften ska dock tillämpas om resultatet av provtagningen visar att patienten har antikroppar mot hivvirus.

Ändringar

Förordning (2008:363) om provtagning för hivinfektion

Ikraftträder
2008-07-01