Förordning (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

Departement
Statsrådsberedningen
Utfärdad
2008-09-04
Ändring införd
SFS 2008:748 i lydelse enligt SFS 2019:643
Ikraft
2008-10-01
Upphäver
Förordning (2007:1228) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-10-30

Uppgifter

1 §  Svenska institutet för europapolitiska studier ska

  1. ta fram forskningsbaserade analyser och annat underlag i frågor om utvecklingen av Europeiska unionen och Sveriges europapolitik,
  2. göra analyser och underlag tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i Sverige och självständigt och objektivt bidra till en allsidig belysning av aktuella europapolitiska frågor,
  3. delta i internationellt utbyte inom sitt verksamhetsområde, och
  4. tillhandahålla utbildningar i ämnen som rör Europeiska unionen som en del av kompetensförsörjningen i offentlig verksamhet. Förordning (2013:1005).

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Organisation

/Upphör att gälla U: 2019-11-01/

3 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta ledamöter. Förordning (2017:24).

/Träder i kraft I: 2019-11-01/

3 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter. Förordning (2019:643).

Anställningar och uppdrag

4 §  Direktören är myndighetschef.

Avgifter

5 §  Svenska institutet för europapolitiska studier får ta ut avgifter upp till full kostnadstäckning för den verksamhet som myndigheten bedriver enligt 1 § 4 och disponera intäkterna i verksamheten. Förordning (2014:1100).

Ändringar

Förordning (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2008:1422) om ändring i förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2009-02-01

Förordning (2012:842) om ändring i förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:1005) om ändring i förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:1100) om ändring i förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

Omfattning
ny 5 §, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder
2014-11-01

Förordning (2017:24) om ändring i förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2017-03-01

Förordning (2019:643) om ändring i förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2019-11-01