Förordning (2008:770) om tillsynsmyndighet för kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2008-09-11
Ändring införd
SFS 2008:770 i lydelse enligt SFS 2010:1612
Ikraft
2008-12-14
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik. Förordning (2010:1612).

2 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter

  1. om avgifter för tillsyn enligt lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik och enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen,
  2. för verkställighet av lagen. Förordning (2010:1612).

Ändringar

Förordning (2008:770) om tillsynsmyndighet för kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik

Ikraftträder
2008-12-14

Förordning (2010:1612) om ändring i förordningen (2008:770) om tillsynsmyndighet för kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2011-01-01