Tillkännagivande (2009:126) om tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2009-03-05
Ändring införd
SFS 2009:126
Ikraft
2009-03-17
Upphäver
Cirkulär (1992:79) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Tabellerna är inte med här.
Vid tillämpning av den upphävda lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt gäller bifogade tabeller för uträkning av skatten. Tabellerna används då skattskyldigheten har inträtt efter 1991 års utgång.
/Tabellerna är inte med här/

Ändringar

Tillkännagivande (2009:126) om tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt

Ikraftträder
2009-03-17