Förordning (2009:201) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2009-03-19
Ändring införd
SFS 2009:201 i lydelse enligt SFS 2014:1459
Ikraft
2009-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.

2 § Har upphävts genom förordning (2014:1459).

Indrivning av fordran för återbetalning

3 §  Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 49 §§indrivningsförordningen (1993:1229). Av 3 § samma förordning framgår att den betalningsskyldige ska uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs.

[S2]Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Bemyndigande

4 §  Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete. Förordning (2014:1459).

  • SKVFS 2019:13: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:22) om begäran om utbetalning för hushållsarbete
  • SKVFS 2014:22: Skatteverkets föreskrifter om begäran om utbetalning för hushållsarbete
  • SKVFS 2016:23: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:22) om begäran om utbetalning för hushållsarbete
  • SKVFS 2016:6: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:22) om begäran om utbetalning för hushållsarbete

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2009:201) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2014:1459) om ändring i förordningen (2009:201) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
  2. Den upphävda paragrafen gäller fortfarande för begäran om utbetalning som avser arbete som har betalats av köparen före den 1 april 2015.
Omfattning
upph. 2 §, rubr. närmast före 2 §; ny 4 §, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2015-01-01