Upphävd författning

Förordning (2009:626) om läkemedelsförteckning

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-05-28
Ändring införd
SFS 2009:626 i lydelse enligt SFS 2020:1129
Ikraft
2009-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-04-01

1 §  I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning.

2 §  Integritetsskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om

  1. tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter om kunder, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning,
  2. dokumentation och kontroll av åtkomst till sådana uppgifter som avses i 1, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen om läkemedelsförteckning. Förordning (2020:1129).

Ändringar

Förordning (2009:626) om läkemedelsförteckning

Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2013:1040) om ändring i förordningen (2009:626) om läkemedelsförteckning

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2020:1129) om ändring i förordningen (2009:626) om läkemedelsförteckning

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2021-01-01

Ändring, SFS 2021:67

Omfattning
upph.