Förordning (2013:1032) om upphävande av Tandvårds- och läkemedelförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:2) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-12-05
Ändring införd
SFS 2013:1032
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att Tandvårds- och läkemedelförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:2) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag ska upphöra att gälla vid utgången av december 2013.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2013:1032) om upphävande av Tandvårds- och läkemedelförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:2) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag

Övergångsbestämmelse

De upphävda föreskrifterna ska dock fortfarande gälla till dess att E-hälsomyndigheten har meddelat föreskrifter enligt 3 § förordningen (2009:625) om receptregister och 3 § förordningen (2009:626) om läkemedelsförteckning, dock längst till utgången av mars 2014. Vad som sägs om Apotekens Service Aktiebolag i de upphävda föreskrifterna ska därvid gälla E-hälsomyndigheten.
Ikraftträder
överg.best