Inaktuell version

Förordning (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter

Version: 2011:651

Departement
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
2009-06-17
Ändring införd
SFS 2009 i lydelse enligt SFS 2011:651
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna förordning kompletterar lagen (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter.

2 §  Havs- och vattenmyndigheten får i fråga om lagen (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter meddela

  1. föreskrifter om hur fiskerättigheter ska beräknas,
  2. föreskrifter om grunderna för fördelningen av indragna fiskerättigheter, och
  3. de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen. Innan Havs- och vattenmyndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket 1 och 2 ska den höra Statens jordbruksverk. Förordning (2011:651).

Ändringar

Förordning (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter

Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2011:651) om ändring i förordningen (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2014:1062) om ändring i förordningen (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter

Omfattning
ny 1 a §
Ikraftträder
2014-10-01