Förordning (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2009-06-17
Ändring införd
SFS 2009:867 i lydelse enligt SFS 2014:1062
Ikraft
2009-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna förordning kompletterar lagen (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter.

1 a §  Fiskerättigheter får bestämmas för arterna sill, skarpsill, makrill, taggmakrill, blåvitling och tobis. Förordning (2014:1062).

2 §  Havs- och vattenmyndigheten får i fråga om lagen (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter meddela

  1. föreskrifter om hur fiskerättigheter ska beräknas,
  2. föreskrifter om grunderna för fördelningen av indragna fiskerättigheter, och
  3. de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen. Innan Havs- och vattenmyndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket 1 och 2 ska den höra Statens jordbruksverk. Förordning (2011:651).

Ändringar

Förordning (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter

Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2011:651) om ändring i förordningen (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2014:1062) om ändring i förordningen (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter

Omfattning
ny 1 a §
Ikraftträder
2014-10-01