1 §  Denna förordning gäller vid tillämpningen av lagen (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland.

2 §  Samtycke i samband med översvämningsbekämpning enligt artikel 6 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland ges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

3 §  Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut ska övervaka vattenföringen enligt artikel 7 i gränsälvsöverenskommelsen.

4 §  Havs- och vattenmyndigheten är svensk bevakningsmyndighet enligt artikel 17 i gränsälvsöverenskommelsen.

[S2]Regeringen kan på anmälan av Havs- och vattenmyndigheten förordna att en annan myndighet ska vara bevakningsmyndighet i ett visst ärende. Förordning (2011:640).

5 §  Den myndighet som har särskild sakkunskap som behövs för att fullgöra bevakningsmyndighetens uppgifter ska hjälpa till med den kunskapen, om bevakningsmyndigheten begär det.

Ändringar

Förordning (2010:1098) om gränsälvsöverenskommelsen med Finland

Ikraftträder
2010-10-01

Förordning (2011:640) om ändring i förordningen (2010:1098) om gränsälvsöverenskommelsen med Finland

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-07-01