Förordning (2010:984) om mark- och miljödomstolarnas domsområden

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
2010-07-01
Ändring införd
SFS 2010:984
Ikraft
2011-05-02
Upphäver
Kungörelse (1971:549) om fastighetsdomstol
Förordning (1998:1323) om miljödomstolarnas domkretsar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

1 §  Umeå, Östersunds, Nacka, Växjö och Vänersborgs tingsrätter är mark- och miljödomstolar.

2 §  Domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt omfattar Norrbottens län samt Bjurholms, Lycksele, Malå, Nordmalings, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storumans, Umeå, Vindelns, Vännäs och Örnsköldsviks kommuner.

3 §  Domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt omfattar Gävleborgs och Jämtlands län samt Dorotea, Härnösands, Kramfors, Sollefteå, Sundsvalls, Timrå, Vilhelmina, Ånge och Åsele kommuner.

4 §  Domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt omfattar Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands och Dalarnas län samt Hallsbergs, Kumla, Lekebergs, Lindesbergs, Ljusnarsbergs, Nora och Örebro kommuner.

5 §  Domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt omfattar Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län.

6 §  Domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt omfattar Hallands, Västra Götalands och Värmlands län samt Askersunds, Degerfors, Hällefors, Karlskoga och Laxå kommuner.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2010:984) om mark- och miljödomstolarnas domsområden

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1971:549) om fastighetsdomstol och förordningen (1998:1323) om miljödomstolarnas domkretsar.
  2. Mål eller ärenden enligt miljöbalken som har inletts vid en tingsrätt före ikraftträdandet ska, i de fall en tillämpning av de nya bestämmelserna hade medfört att målet eller ärendet hade inletts vid en annan tingsrätt, vid ikraftträdandet överlämnas till den tingsrätten. För de mål som har handlagts i fastighetsdomstol finns särskilda bestämmelser i lagen (2010:983) om upphävande av lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål.
  3. Mål eller ärenden enligt miljöbalken ska inte överlämnas om det skulle vara till nackdel för handläggningen eller om det av andra skäl inte skulle vara lämpligt.
Ikraftträder
2011-05-02