Upphävd författning

Förordning (2011:1125) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2012

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2011-11-17
Ändring införd
SFS 2011:1125
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Regeringen fastställer enligt 42 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt att skatten på tobak för de tobaksvaror som anges i 2, 8 och 35 §§ ska tas ut med följande belopp för kalenderåret 2012:

  1. skatt på cigaretter tas ut med 1,30 kronor per styck,
  2. skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 15 öre per styck,
  3. skatt på röktobak tas ut med 1 603 kronor per kilogram,
  4. skatt på snus tas ut med 345 kronor per kilogram,
  5. skatt på tuggtobak tas ut med till 413 kronor per kilogram.

Ändringar

Förordning (2011:1125) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2012

Förordning (2011:1572) om upphävande av förordningen (2011:1125) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2012

Omfattning
upph.