Förordning (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Departement
Finansdepartementet BB
Utfärdad
2011-11-24
Ändring införd
SFS 2011:1160 i lydelse enligt SFS 2013:868
Ikraft
2012-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om regionala bostadsmarknadsanalyser och bestämmelser som kompletterar lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

2 §  Länsstyrelsen ska i en skriftlig rapport analysera bostadsmarknaden i länet. Utöver en regional bostadsmarknadsanalys ska rapporten innehålla en redovisning av

  • hur kommunerna lever upp till kraven enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar,
  • hur länsstyrelsen lever upp till kraven i 3 § lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, och
  • hur planeringen av bostadsförsörjningen samordnas inom kommunen, med andra kommuner och regionalt.

[S2]Rapporten ska lämnas till Boverket senast den 15 juni varje år. Förordning (2013:868).

3 §  Boverket ska stödja länsstyrelserna i deras arbete med att

  • analysera bostadsmarknaderna, och
  • lämna råd, information och underlag till kommunerna för deras planering av bostadsförsörjningen.

[S2]Boverket ska årligen i en skriftlig rapport redovisa sin verksamhet enligt första stycket. I rapporten ska Boverket även sammanfatta och analysera rapporterna enligt 2 §. Rapporten ska lämnas till regeringen.

Ändringar

Förordning (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2013:868) om ändring i förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2014-01-01