Upphävd författning

Förordning (2011:1295) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2011-12-01
Ändring införd
SFS 2011:1295
Ikraft
2012-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva. Ansökan om godkännande

2 §  En ansökan om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva ska innehålla följande identifikationsuppgifter för sökanden:

  1. namn,
  2. organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och motsvarande utländska nummer, samt
  3. postadress. Formulär för ansökan ska fastställas av Skatteverket.

Avgifter

3 §  En ansökningsavgift enligt 12 § första stycket lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva uppgår till 10 000 kronor. En årsavgift enligt andra stycket samma paragraf uppgår till 7 000 kronor.

Bemyndigande

4 §  Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2011:1295) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2015:780) om upphävande av förordningen (2011:1295) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för tid före den 1 januari 2016.
Omfattning
upph.