Inaktuell version

Förordning (2011:133) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser

Version: 2011:133

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2011-02-24
Ändring införd
SFS 2011
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser.

[S2]De begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen.

2 §  Åklagaren ska underrätta Statens folkhälsoinstitut och Läkemedelsverket om beslut enligt följande bestämmelser i lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser:

  • 10 § om att inte fastställa ett beslut om omhändertagande, och
  • 11 § om att förstöra en substans.

3 §  Underrättelseskyldigheten enligt 24 § andra stycket lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser ska fullgöras av den myndighet som förvarar substansen.

4 §  Om en domstol meddelar dom eller beslut om omhändertagande eller förstörande enligt lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser, ska en kopia av dom eller beslut som vunnit laga kraft sändas till Statens folkhälsoinstitut och Läkemedelsverket.

5 §  Allmän åklagare som har fattat ett beslut om förstörande ska underrätta den myndighet som förvarar den omhändertagna substansen om beslutet när detta har vunnit laga kraft.

Ändringar

Förordning (2011:133) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser

Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2013:911) om ändring i förordningen (2011:133) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2014-01-01