Förordning (2011:133) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2011-02-24
Ändring införd
SFS 2011:133 i lydelse enligt SFS 2013:911
Ikraft
2011-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser.

[S2]De begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen.

2 §  Åklagaren ska underrätta Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket om beslut enligt följande bestämmelser i lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser:

3 §  Underrättelseskyldigheten enligt 24 § andra stycket lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser ska fullgöras av den myndighet som förvarar substansen.

4 §  Om en domstol meddelar dom eller beslut om omhändertagande eller förstörande enligt lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser, ska en kopia av dom eller beslut som vunnit laga kraft sändas till Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket. Förordning (2013:911).

5 §  Allmän åklagare som har fattat ett beslut om förstörande ska underrätta den myndighet som förvarar den omhändertagna substansen om beslutet när detta har vunnit laga kraft.

Ändringar

Förordning (2011:133) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser

Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2013:911) om ändring i förordningen (2011:133) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2014-01-01