Förordning (2011:507) om upphävande av vissa förordningar på skolområdet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-05-12
Ändring införd
SFS 2011:507
Upphäver
Förordning (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl.
Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.
Förordning (1980:64) om mål och riktlinjer i 1980 års läroplan för grundskolan
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att följande förordningar ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2011:
  1. förordningen (1980:64) om mål och riktlinjer i 1980 års läroplan för grundskolan,
  2. förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m., och
  3. förordningen (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl.

Ändringar

Förordning (2011:507) om upphävande av vissa förordningar på skolområdet