Inaktuell version

Förordning (2011:834) om insättningsgaranti

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2011-06-16
Ändring införd
SFS 2011:834
Ikraft
2011-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Avgift för prövning av kontovilkor

2 §  Ett institut som ansöker om prövning av villkoren för ett kontoslag enligt 3 a § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska betala en avgift om 2 000 kronor. Detsamma ska gälla för prövning av ändrade villkor för ett kontoslag. Avgiften ska betalas till garantimyndigheten när ansökan ges in.

Bemyndigande

3 §  Garantimyndigheten får meddela föreskrifter om sådana uppgifter om insättare och insättningar som avses i 16 § och 17 § första stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Garantimyndigheten får vidare meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

  • RGKFS 2011:2: Riksgäldskontorets föreskrifter om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar
  • RGKFS 2013:1: Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring av Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2011:2) om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar

Ändringar

Förordning (2011:834) om insättningsgaranti

Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2016:631) om ändring i förordningen (2011:834) om insättningsgaranti

Omfattning
nuvarande 3 § betecknas 10 §; ändr. 2 §, rubr. närmast före nuvarande 3 § sättas närmast före 8 §; nya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 §§, rubr. närmast före 3, 4, 11 §§
Ikraftträder
2016-07-01