Förordning (2011:917) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2011-06-22
Ändring införd
SFS 2011:917
Ikraft
2011-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
  • KOVFS 2011:4: Konsumentverkets föreskrifter om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt

1 §  Konsumentverket får meddela föreskrifter om de formulär som avses i 2 kap. 9 § andra stycket och 3 kap. 5 § andra stycket lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt.

2 §  I fråga om en sådan betalningsplan som avses i 5 kap. 3 § lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt ska betalningskrav framställas i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form senast 14 dagar innan betalning ska ske.

Ändringar

Förordning (2011:917) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt

CELEX-nr
32008L0122
Ikraftträder
2011-08-01