Förordning (2012:121) med särskilda bestämmelser om ansökan om godkännande som enskild huvudman för viss utbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2012-03-15
Ändring införd
SFS 2012:121
Ikraft
2012-04-01
Tidsbegränsad
2013-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I stället för vad som föreskrivs i 2 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039) gäller 2 och 3 §§ för sådan utbildning som anges där och som ska starta 2013.

2 §  En ansökan om godkännande som enskild huvudman för sådan utbildning i gymnasieskolan som avses i 15 kap. 33 § första stycket andra meningen skollagen (2010:800) ska ha kommit in till Statens skolinspektion senast den 1 maj 2012.

3 §  En ansökan om godkännande som enskild huvudman för en viss utbildning i gymnasiesärskolan enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) ska ha kommit in till Statens skolinspektion senast den 30 juni 2012.

Ändringar

Förordning (2012:121) med särskilda bestämmelser om ansökan om godkännande som enskild huvudman för viss utbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Ikraftträder
2012-04-01