Förordning (2012:358) om behörig länsstyrelse i begravningsärenden

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-05-31
Ändring införd
SFS 2012:358
Ikraft
2012-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om behörig länsstyrelse i begravningsärenden enligt begravningslagen (1990:1144) och begravningsförordningen (1990:1147).

2 §  Frågor om tillstånd till anordnande och hållande av enskild begravningsplats enligt 2 kap.68 §§begravningslagen (1990:1144) prövas av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när begravningsplatsen är eller avses bli anordnad i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när begravningsplatsen är eller avses bli anordnad i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när begravningsplatsen är eller avses bli anordnad i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när begravningsplatsen är eller avses bli anordnad i Västra Götalands eller Hallands län,
 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när begravningsplatsen är eller avses bli anordnad i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när begravningsplatsen är eller avses bli anordnad i Västernorrlands eller Jämtlands län, och
 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när begravningsplatsen är eller avses bli anordnad i Norrbottens eller Västerbottens län.

3 §  Frågor om tillstånd till överlåtelse, användning för annat ändamål eller nedläggning av begravningsplats enligt 2 kap. 14 §, tillstånd till flyttning av gravsatt stoft eller aska enligt 6 kap. 2 § andra stycket, flyttning eller upphörande av gravrätt enligt 7 kap. 34 § samt om att förelägga någon vid vite enligt 11 kap. 4 § begravningslagen (1990:1144) prövas av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när begravningsplatsen är anordnad i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när begravningsplatsen är anordnad i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län, 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när begravningsplatsen är anordnad i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
 3. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när begravningsplatsen är anordnad i Västra Götalands eller Hallands län,
 4. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när begravningsplatsen är anordnad i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
 5. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när begravningsplatsen är anordnad i Västernorrlands eller Jämtlands län, och
 6. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när begravningsplatsen är anordnad i Norrbottens eller Västerbottens län.

4 §  Tvister om kremering eller gravsättning enligt 5 kap. 3 § andra stycket och 4 §begravningslagen (1990:1144) prövas av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när den avlidne senast var folkbokförd i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när den avlidne senast var folkbokförd i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när den avlidne senast var folkbokförd i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när den avlidne senast var folkbokförd i Västra Götalands eller Hallands län,
 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när den avlidne senast var folkbokförd i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när den avlidne senast var folkbokförd i Västernorrlands eller Jämtlands län, och
 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när den avlidne senast var folkbokförd i Norrbottens eller Västerbottens län.

5 §  Tillsyn enligt 10 kap. 1 § begravningslagen (1990:1144) utövas av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Västra Götalands eller Hallands län,
 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Västernorrlands eller Jämtlands län, och
 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Norrbottens eller Västerbottens län.

6 §  Frågor om förordnande av begravningsombud enligt 10 kap. 2 §, att förelägga någon vid vite enligt 11 kap. 2 § samt överklaganden av beslut enligt 11 kap. 6 § begravningslagen (1990:1144) prövas av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Västra Götalands eller Hallands län,
 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Västernorrlands eller Jämtlands län, och
 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Norrbottens eller Västerbottens län.

7 §  Frågor om att förelägga någon vid vite enligt 11 kap. 3 § begravningslagen (1990:1144) prövas av Länsstyrelsen i Stockholms län.

8 §  Frågor om hantering av aska enligt 5 kap. 5 § andra stycket begravningslagen (1990:1144) och 30 § begravningsförordningen (1990:1147) prövas av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när avsikten är att askan ska strös ut i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när avsikten är att askan ska strös ut i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när avsikten är att askan ska strös ut i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när avsikten är att askan ska strös ut i Västra Götalands eller Hallands län,
 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när avsikten är att askan ska strös ut i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när avsikten är att askan ska strös ut i Västernorrlands eller Jämtlands län, och
 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när avsikten är att askan ska strös ut i Norrbottens eller Västerbottens län.

9 §  Frågor om delning av aska enligt 31 § begravningsförordningen (1990:1147) prövas av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när kremering skett i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när kremering skett i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när kremering skett i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när kremering skett i Västra Götalands eller Hallands län,
 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när kremering skett i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när kremering skett i Västernorrlands eller Jämtlands län, och
 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när kremering skett i Norrbottens eller Västerbottens län.

10 §  Överklaganden enligt 59 § begravningsförordningen (1990:1147) prövas av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när dödsfallet inträffat i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när dödsfallet inträffat i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när dödsfallet inträffat i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när dödsfallet inträffat i Västra Götalands eller Hallands län,
 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när dödsfallet inträffat i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när dödsfallet inträffat i Västernorrlands eller Jämtlands län, och
 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när dödsfallet inträffat i Norrbottens eller Västerbottens län.

Ändringar

Förordning (2012:358) om behörig länsstyrelse i begravningsärenden

Ikraftträder
2012-07-01