Förordning (2012:363) om ensamrätt till bärgning

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2012-05-31
Ändring införd
SFS 2012:363
Ikraft
2012-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Ansökningar om ensamrätt till bärgning av sjunket gods och frågor om företrädesrätt och föreskrifter för en beviljad ensamrätt enligt 1, 3 och 4 §§ lagen (1984:983) om ensamrätt till bärgning prövas av

  1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när godset finns i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
  2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när godset finns i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
  3. Länsstyrelsen i Skåne län, när godset finns i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
  4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när godset finns i Västra Götalands eller Hallands län,
  5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när godset finns i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
  6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när godset finns i Västernorrlands eller Jämtlands län, och
  7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när godset finns i Norrbottens eller Västerbottens län.

Ändringar

Förordning (2012:363) om ensamrätt till bärgning

Tryckt format (PDF)

Ikraftträder
2012-07-01