Förordning (2012:596) om införsel av och handel med sprutor och kanyler

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-09-20
Ändring införd
SFS 2012:596
Ikraft
2012-11-01
Upphäver
Kungörelse (1968:71) angående tillämpningen av förordningen den 8 mars 1968 (nr 70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till lagen (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler. De ord och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen.

Anmälan

2 §  En anmälan enligt 3 § 2 lagen (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler ska göras till Läkemedelsverket.

Försäljning av sprutor och kanyler

3 §  Den som bedriver handel med sprutor eller kanyler ska iaktta att försäljning inte sker när omständigheter ger anledning till misstanke att varan kan komma till användning vid missbruk av narkotika eller dopningsmedel.

Tillsyn

4 §  Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet enligt lagen (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler.

Bemyndigande

5 §  Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om yrkesmässig hantering av sprutor och kanyler som kan användas för injektion i människokroppen.

  • LVFS 2012:22: Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med sprutor och kanyler

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2012:596) om införsel av och handel med sprutor och kanyler

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2012, då kungörelsen (1968:71) angående tillämpningen av förordningen den 8 mars 1968 (nr 70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler ska upphöra att gälla.
Ikraftträder
2012-11-01