Förordning (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelområdet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-09-20
Ändring införd
SFS 2012:606 i lydelse enligt SFS 2023:113
Ikraft
2012-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-07-01

1 §  Denna förordning gäller länsstyrelsernas arbete inom alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelområdet (ANDTS). Förordning (2022:1218).

2 §  Vid varje länsstyrelse ska det finnas en särskild samordningsfunktion för ANDTS-frågor. Förordning (2022:1218).

3 §  Länsstyrelserna ska genom samordningsfunktionen stödja

  1. genomförandet av den nationella ANDTS-politiken i länet,
  2. utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete,
  3. utvecklingen av tvärsektoriella insatser i kommunerna och regionen,
  4. samarbetet på lokal, regional och nationell nivå, och
  5. utbildning och kompetensutveckling i länet. Förordning (2022:1218).

4 §  Varje länsstyrelse ska samordna sitt förebyggande arbete på alkohol- och tobaksområdet med den tillsyn som länsstyrelsen ska utöva enligt 9 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622), 7 kap. 2 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt 23 § lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Förordning (2023:113).

5 §  Länsstyrelserna ska till Folkhälsomyndigheten årligen redovisa det arbete som samordningsfunktionen har utfört.

[S2]I denna rapport ska länsstyrelsen särskilt redovisa regionala behov av stöd på ANDTS-området som samordningsfunktionen har uppmärksammat. Förordning (2022:1218).

6 §  Länsstyrelserna ska också till Folkhälsomyndigheten årligen redovisa hur de har utövat sin tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Länsstyrelserna ska uppge vilka åtgärder som de har vidtagit för att övervaka och stödja den tillsyn som kommunerna bedriver enligt dessa lagar samt resultatet av detta arbete. Förordning (2023:113).

7 §  Folkhälsomyndigheten får meddela närmare föreskrifter om redovisningens utformning. Förordning (2013:915).

Ändringar

Förordning (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelområdet

Ikraftträder
2012-11-01

Förordning (2013:915) om ändring i förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.

Omfattning
ändr. 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2019:226) om ändring i förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.

Omfattning
ändr. 4, 6 §§
Ikraftträder
2019-07-01

Förordning (2019:1091) om ändring i förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2022:1218) om ändring i förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 5, 6 §§
Ikraftträder
2022-08-01

Förordning (2023:113) om ändring i förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelområdet

Omfattning
ändr. 4, 6 §§
Ikraftträder
2023-04-15