Upphävd författning

Förordning (2009:625) om receptregister

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-05-28
Ändring införd
SFS 2009:625 i lydelse enligt SFS 2020:1128
Ikraft
2009-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-04-01

1 §  I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (1996:1156) om receptregister.

2 §  Integritetsskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om

  1. tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter om patienter, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen (1996:1156) om receptregister,
  2. dokumentation och kontroll av åtkomst till sådana uppgifter som avses i 1, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen om receptregister,
  3. sådan kryptering som E-hälsomyndigheten ska använda för att skydda patienternas identitet vid utlämnande av uppgifter för de ändamål som avses i 6 § första stycket 5 lagen om receptregister. Förordning (2020:1128).

4 §  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om koder för förskrivningsorsak enligt 8 § lagen (1996:1156) om receptregister.

Ändringar

Förordning (2009:625) om receptregister

Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2010:415) om ändring i förordningen (2009:625) om receptregister

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2013:1039) om ändring i förordningen (2009:625) om receptregister

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2020:1128) om ändring i förordningen (2009:625) om receptregister

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2021-01-01

Ändring, SFS 2021:67

Omfattning
upph.