Förordning (2013:196) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg om beslut att avskeda legitimerad yrkesutövare

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-04-18
Ändring införd
SFS 2013:196
Ikraft
2013-06-01
Upphäver
Förordning(1982:116) om underrättelse till Socialstyrelsen om beslut att avskeda legitimerad yrkesutövare
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  En myndighet ska snarast till Inspektionen för vård och omsorg sända en kopia av ett beslut att avskeda en legitimerad yrkesutövare om

  1. arbetstagaren i sin yrkesutövning står under tillsyn av inspektionen och omfattas av bestämmelserna i lagen (1994:260) om offentlig anställning, och
  2. orsaken till avskedandet är ett brott eller en förseelse i yrkesutövningen.

Ändringar

Förordning (2013:196) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg om beslut att avskeda legitimerad yrkesutövare

Ikraftträder
2013-06-01