Förordning (2013:859) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2014

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2013-11-14
Ändring införd
SFS 2013:859
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten och koldioxidskatten på bränslen ska tas ut med följande belopp för kalenderåret 2014.

KN-nrSlag av bränsle Skattebelopp bränsleEnergiskattKoldioxidskattSumma skatt
1. 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49Bensin som uppfyller krav för
a) miljöklass 1 – motorbensin3 kr 13 öre per liter2 kr 50 öre per liter5 kr 63 öre per liter
– alkylatbensin 1 kr 40 öreper liter2 kr 50 öre per liter3 kr 90 öre per liter
b) miljöklass 2 3 kr 16 öreper liter2 kr 50 öre per liter5 kr 66 öre per liter
2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59Annan bensin än som avses under 13 kr 90 öre per liter2 kr 50 öre per liter6 kr 40 öre per liter
3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41– 2710 19 49 eller 2710 19 61– 2710 19 69Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som
a) har försetts med märk och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat under 1 vid 350oC,816 kr per m33 088 kr per m33 904 kr per m3
b) inte har försetts med märk och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350oC, tillhörig
miljöklass 11 759 kr per m33 088 kr per m34 847 kr per m3
miljöklass 22 028 kr per m33 088 kr per m35 116 kr per m3
miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass2 169 kr per m33 088 kr per m35 257 kr per m3
4. 2711 12 11– 2711 19 00Gasol m.m. som används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per 1 000 kg2 599 kr per 1 000 kg2 599 kr per 1 000 kg
b) annat ändamål än som avses under a1 048 kr per 1 000 kg3 249 kr per 1 000 kg4 297 kr per 1 000 kg
5. 2711 11 00, 2711 21 00Naturgas som används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per 1 000 m31 850 kr per 1 000 m31 850 kr per 1 000 m3
b) annat ändamål än som avses under a902 kr per 1 000 m32 313 kr per 1 000 m33 215 kr per 1 000 m3
6. 2701, 2702 eller 2704Kol och koks620 kr per 1 000 kg2 687 kr per 1 000 kg3 307 kr per 1 000 kg

2 §  Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten på elektrisk kraft för kalenderåret 2014 ska utgöra

  1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,
  2. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i skepp som används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet är minst 380 volt,
  3. 19,4 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och 2 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och
  4. 29,3 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

[S2]Första stycket 2 gäller inte när skeppet används för privat ändamål eller när skeppet är upplagt eller på ett varaktigt sätt är taget ur trafik.

3 §  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Ändringar

Förordning (2013:859) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2014