Förordning (2017:1023) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2018

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2017-11-09
Ändring införd
SFS 2017:1023 i lydelse enligt SFS 2018:1327
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
1 § Har upphävts genom förordning (2018:1327).

2 §  Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatt på elektrisk kraft för kalenderåret 2018 ska betalas med 33,1 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft.

3 §  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2017:1023) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2018

Förordning (2018:1327) om ändring i förordningen (2017:1023) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2018

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 1 §
Ikraftträder
2018-07-01