Förordning (2017:1072) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2018

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2017-11-16
Ändring införd
SFS 2017:1072
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Fördelningen av ålderspensionsavgifter enligt 6 § lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter ska under år 2018 göras på så sätt att 10,4 procent förs till staten, 20,3 procent förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning och återstoden förs efter avstämning till Första–Fjärde AP-fonderna.

2 §  Fördelningen av statliga ålderspensionsavgifter enligt 8 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift ska under år 2018 göras på så sätt att 14,6 procent förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning och återstoden förs efter avstämning till Första–Fjärde AP-fonderna.

Ändringar

Förordning (2017:1072) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2018