Förordning (2017:212) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2017-03-16
Ändring införd
SFS 2017:212
Ikraft
2017-04-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om hälsoundersökningar enligt lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

  • HSLF-FS 2019:19: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Ändringar

Förordning (2017:212) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Ikraftträder
2017-04-15