Förordning (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2017-03-16
Ändring införd
SFS 2017:214 i lydelse enligt SFS 2020:572
Ikraft
2017-04-13
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-10-21

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av

Termer och uttryck

2 §  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.

Föreskrifter

3 §  Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.

Godkännanden och anmälningar

4 §  Frågor om lagerhållare, registrerade mottagare och registrerade EU-handlare prövas av Skatteverket.

[S2]Beslut om godkännande av lagerhållare, registrerade mottagare och registrerade EU-handlare meddelas efter särskild ansökan. Förordning (2020:572).

5 §  Lagerhållare, registrerade mottagare och registrerade EU- handlare ska anmäla till Skatteverket om

  1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,
  2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller
  3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som
    1. har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande, eller
    2. efter godkännandet har anmälts till Skatteverket. Förordning (2020:572).

Former för ansökan

6 §  En sådan ansökan som avses i 4 § ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket.

Ändringar

Förordning (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik

Ikraftträder
2017-04-13

Förordning (2018:2078) om ändring i förordningen (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik

Omfattning
ändr 4, 5 §§
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2020:572) om ändring i förordningen (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik

Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2020-09-01