lagen.nu

Förordning (2017:237) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2017-03-30
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-02-01

Lagstödet för förordningen

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 1 och 2 §§ lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet.

Bemyndiganden

2 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet meddela föreskrifter om

  • 1. de försäkringstekniska avsättningarnas innehåll och beräkning enligt 2 kap. 1–3 §§,
  • 2. vad som är tillräckliga kunskaper med hänsyn till uppgifterna för personer som utför de försäkringstekniska utredningarna och beräkningarna och vad som avses med insikt och erfarenhet för aktuarier enligt 2 kap. 4 §,
  • 3. användning av derivatinstrument enligt 3 kap. 7 §,
  • 4. vad de försäkringstekniska riktlinjerna enligt 4 kap. 1 § ska innehålla,
  • 5. vad en redogörelse enligt 4 kap. 2 § andra stycket ska innehålla,
  • 6. vad det försäkringstekniska beräkningsunderlaget enligt 4 kap. 3 § ska innehålla,
  • 7. vad placeringsriktlinjer enligt 4 kap. 4 § ska innehålla, och
  • 8. vilka upplysningar Pensionsmyndigheten ska lämna till Finansinspektionen enligt 6 kap. 2 § och när dessa ska lämnas.

3 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om avvikelser och medge undantag i enskilda fall enligt 8 kap. 2 § lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar och övergångsbestämmelser

2017:237

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet FPM
Ikraft
2017-05-01
SFS-nummer
2017:237
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation