Förordning (2018:10) om ersättning till kommuner efter evakueringar till Sverige

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2018-01-18
Ändring införd
SFS 2018:10
Ikraft
2018-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Socialstyrelsen prövar frågor om ersättning till kommuner enligt 5 § lagen (2018:9) om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige.

2 §  En ansökan om ersättning enligt 5 § lagen (2018:9) om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige ska ha kommit in till Socialstyrelsen inom ett år från regeringens beslut om den konsulära katastrofinsats som låg till grund för evakueringen.

3 §  En kommun som ansöker om ersättning ska till Socialstyrelsen lämna de uppgifter och det underlag som krävs för att myndigheten ska kunna bedöma rätten till ersättning.

4 §  En kommun som fått ersättning enligt 5 § lagen (2018:9) om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige är återbetalningsskyldig om ersättningen har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp.

5 §  Om en kommun är återbetalningsskyldig enligt 4 §, ska Socialstyrelsen besluta att kräva tillbaka det felaktigt utbetalda beloppet.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Socialstyrelsen helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning.

6 §  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2018:10) om ersättning till kommuner efter evakueringar till Sverige

Ikraftträder
2018-03-01